Ordo Iuris Petycje Ordo Iuris Petycje

Petycje wciąż otwarte, możesz je podpisać!

Petycja

Minister Adam Niedzielski zasugerował, że każda kobieta w ciąży ma prawo do aborcji z powodu złego stanu zdrowia psychicznego. Narrację o aborcji jako lekarstwie forsują środowiska skrajnie lewicowe, które chcą w ten sposób wprowadzić w Polsce aborcję na życzenie. Przesłanka uprawniająca do dokonania aborcji na podstawie stanu zdrowia psychicznego matki nie jest uzasadniona naukowo a dodatkowo może być przyczyną korupcji i nadużyć ze strony lekarzy psychiatrów. Nie możemy pozwolić na ograniczenie konstytucyjnego prawa do życia.

 

Petycja

Marika w wieku 21 lat została skazana na 3 lata pozbawienia wolności, bo szarpała za torbę w barwach LGBT. Za znacznie poważniejsze czyny aktywistów LGBT, takich jak napaść z użyciem noża, niszczenie mienia czy rozstrój zdrowia, polskie sądy nie orzekają kar nawet zbliżonych do tej, którą usłyszała Marika. Domagamy się równego prawa dla wszystkich oraz uwolnienia Mariki. Apelujemy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ułaskawienie dziewczyny.

Petycja

Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ pracuje nad nowym aktem prawnym, który ma przeciwdziałać zbrodniom przeciwko ludzkości. Projekt traktatu został jednak zaprojektowany w sposób zideologizowany, narażający na śmieszność system praw człowieka. Wyklucza on bowiem zawartą w Statucie Rzymskim Międzynarodowego Trybunału Karnego definicję płci jako dychotomicznego podziału na kobiety i mężczyzn. W akcie sprzeciwu wobec tych działań przygotowaliśmy międzynarodową petycję w obronie ładu i porządku w prawie międzynarodowym.

Petycja

Postulat europosła Roberta Biedronia dotyczący wprowadzenia zakazu spowiedzi osób do 18. roku życia jest oburzający. Uważamy, że żaden polityk nie ma prawa ingerować w sprawy wiary poszczególnych osób, odgrywając rolę cenzora sumienia. Dlatego przygotowaliśmy specjalny protest przeciwko temu postulatowi.

Petycja

Już 9 letnim dzieciom w Polsce podaje się blokery hormonalne, które mają powstrzymać proces dojrzewania. To początek drogi do tzw. zmiany płci. Coraz częściej zamiast leczyć dzieci z dysforii płciowej, żądni zysku lekarze oferują dzieciom „zrozumienie” oraz terapię hormonalną, która kończy się tragicznie. Żądamy od polskiego rządu prawnego zakazu poddawaniu dzieci takim eksperymentom. Regulacje tego typu są coraz popularniejsze, zwłaszcza w licznych stanach USA.

Petycja

Unia Europejska zamierza zmusić Polskę i inne kraje Europy do akceptacji adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. W praktyce oznaczałoby to, że adopcja dokonana przez homoseksualistów np. w Niemczech musiałaby być uznawana również w Polsce. Wystosowaliśmy petycję do Ursuli von der Leyen oraz całej Komisji Europejskiej o respektowanie przepisów Traktatów oraz praw państw członkowskich i wycofanie tego kontrowersyjnego projektu, którego przyjęcie byłoby jaskrawym przekroczeniem przyznanych Unii Europejskiej kompetencji i pogwałceniem praw państw członkowskich Unii Europejskiej do stanowienia prawa zgodnego z wolą obywateli.

Petycja

Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad traktatem pandemicznym. Za zamkniętymi drzwiami powstaje dokument, którego celem jest powiększenie kompetencji skompromitowanego WHO w przypadku wybuchu przyszłych pandemii. Nie zgadzamy się na oddawanie naszej suwerenności w ręce organów, które zawiodły ludzkość w czasie pandemii Sars-Cov-2. Wystosowaliśmy petycję do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby bronił polskiej suwerenności.

Petycja

Unia Europejska ucieka się do ideologicznego neokolonializmu chcąc narzucić krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku zideologizowaną umowę, która może zmuszać państwa rozwijające się do promocji ideologii genderyzmu.

Petycja

Komisja Europejska próbuje ograniczyć podstawowe wolności obywateli, aby móc zwalczać odmienne poglądy, wprowadzić kontrolę wolności słowa i sumienia, uniemożliwić sprzeciw narzucaniu ideologii wrogich europejskiej cywilizacji. Czyni to pod pretekstem walki z mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. W oparciu o Konwencję Stambulską chce wprowadzić nowy wspólny obszar przestępstw – nawoływania do nienawiści oraz przestępstw z nienawiści w oparciu o sztuczne i arbitralne kryteria.

Podpisz tę petycję i przyłącz się do naszego międzynarodowego protestu przeciw tym niebezpiecznym planom

Petycje już zakończone

Petycja

Od lat wrogowie Kościoła dokonują prób dyskredytacji Papieża Polaka, zarzucając mu między innymi udział w tuszowaniu przypadków pedofilii wśród duchownych Kościoła katolickiego. Takie oskarżenia wystosowano w wyemitowanym 6 marca reportażu w TVN24 pt. „Franciszkańska 3”, który bazował na aktach komunistycznej bezpieki i jej tajnych współpracownikach. Wyrażamy solidarność z Papieżem Polakiem oraz innymi ofiarami kłamliwych pomówień. Wyrażamy swój sprzeciw i dezaprobatę dla prób dyskredytacji naszych największych autorytetów.

Petycja

Poseł Klaudia Jachira oskarżyła św. Jana Pawła II o ukrywanie pedofilii w Kościele. W imineniu nauczycieli związanych ze szkołami i przedszkolami noszącymi imię św. Jana Pawła II a także ich uczniów, absolwentów i ich rodziców oraz wszystkich, którzy sprzeciwiają się publicznemu oczernianiu św. Jana Pawła II, wzywamy Panią poseł do odwołania bezpodstawnych oskarżeń oraz publicznych przeprosin milionów Polaków, dla których Papież jest niekwestionowanym autorytetem.

Petycja

Plany przyjęcia przez całą Unię Europejską ideologicznej Konwencji stambulskiej budzą ogromny niepokój. Dokument ten, wbrew deklarowanemu celowi, nie tylko nie wprowadza skutecznych narzędzi walki z przemocą, ale zawiera szereg niebezpiecznych i kontrowersyjnych postanowień, którym po jej przyjęciu przez Unię Europejską będą podlegały wszystkie państwa członkowskie.

Petycja

8,3 mln ludzi oglądało „Sylwestra Marzeń z Dwójką”, tyle też osób widziało podczas występu grupy muzycznej Black Eyed Peas manifest ideologiczny związany z ruchami LGBT. Telewizja Publiczna musi pozostać wolna od ideologii. Dlatego apelujemy do władz Telewizji Polskiej o jasną i klarowną deklarację, że tego typu ekscesy nigdy więcej się nie powtórzą na kanałach TVP.

Petycja

Na całym świecie, również w Polsce istnieją środowiska, które kierując się ideologicznymi pobudkami próbują ograniczać wolność słowa, zarówno zwykłych ludzi, jak i naukowców. W ostatnim czasie ich ofiarą padł prof. Wojciech Roszkowski, który przygotował i wspólnie z wydawnictwem Biały Kruk wydał podręcznik do nowego przedmiotu dla szkół ponadpodstawowych, jakim będzie ,,Historia i teraźniejszość”. Na profesora wylewa się fala hejtu, stanowiąca bezprecedensową próbę prewencyjnego ocenzurowania podręcznika. A na tle całej sprawy pojawiła się dodatkowo międzynarodowa korporacja prawnicza o globalnym zasięgu.
Kierujemy do klientów korporacji prawniczej Dentons apel o stanięcie w obronie wolności słowa, wolności nauki i przeciw cenzurze prewencyjnej.

Petycja

Chcielibyśmy wyrazić naszą troskę o przestrzeganie praw pacjentów na oddziałach szpitalnych w całej Polsce. Nasz apel ma związek z ostatnimi działaniami grup aktywistów oraz przychylnych im mediów dotyczącymi przyjętego na Oddział Psychiatryczny Szpitala im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mężczyzny, który domagał się, aby nazywać go „Florentyną”. Mężczyzna ten został na początku położony na oddziale dla kobiet, jednak po zgłaszanych przez pacjentki zażaleniach, przeniesiono go na oddział dla mężczyzn.

Chcemy wyrazić swoje poparcie dla Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego, Pana prof. dr hab. n. med. Filipa Rybakowskiego za jego decyzję oraz wezwać pozostałych lekarzy na stanowiskach kierowniczych w polskich szpitalach do podejmowania, w razie konieczności, podobnych działań.

Petycja

„Ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś naprutywinem i palący jakieś zioła”
Te oburzające słowa na temat Pisma Świętego wypowiedziała w jednym z wywiadów w 2009 r. znana piosenkarka, Dorota „Doda” Rabczewska.
Została za nie skazana na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł.
W ostatnich dniach Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, iż Polska naruszyła prawo Doroty Rabczewskiej do wolności słowa i musi wypłacić celebrytce 10 tys. euro zadośćuczynienia!

Mówimy NIE!

Petycja

Wzywamy Prezydenta M.St. Warszawy Rafała Trzaskowskiego do wstrzymania finansowania Teatru Dramatycznego ze środków publicznych do czasu usunięcia obscenicznej rzeźby oraz wyjaśnień związanych z wydarzeniem inaugurującym pracę nowej dyrektor.

Petycja

Sztuka często jest nośnikiem bardzo groźnych i niepokojących idei, często uderza również w istotne wartości, takie jak wartość życia. Tak się wydarzyło również w Teatrze Nowym w Poznaniu, gdzie wystawiono spektakl promujący eutanazję przy pomocy „kapsuły śmierci”. Nie godzimy się na tak radykalne i antyludzkie postulaty w przestrzeni publicznej finansowane z publicznych pieniędzy, dlatego zaapelowaliśmy do władz Województwa Wielkopolskiego o reakcję.

Petycja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przyjął zideologizowany dokument o nazwie „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna”, która podyktowana jest dogmatami ideologii gender i wprowadza na uczelni cenzurę. Trwa batalia środowisk naukowych o przywrócenie wolności wypowiedzi na tym uniwersytecie. W tym celu powstała między innymi petycja, w której apelujemy o wycofanie się z dokumentu.

Petycja

Instytut Ordo Iuris natychmiast zareagował na agresję Rosji na Ukrainę. Uruchomiliśmy Archiwum Zbrodni Wojennych, które monitorowało rosyjskie zbrodnie zanim zajęły się tym organy międzynarodowe. Przygotowaliśmy również apel skierowany do Sekretarza Generalnego ONZ, Szefa Rady UE oraz do Prezydenta Polski w celu podjęcia kroków prawnych w tej sprawie.

Petycja

W czasie burzliwej debaty na temat nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przygotowaliśmy petycje do Prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o jak najszybsze podpisanie nowelizacji, która miała szanse przywrócić Polsce decydujący wpływ na polski rynek medialny.

Petycja

Organizacje kierujące się skrajnymi ideologiami wykorzystają każdą okazję do szerzenia swoich poglądów i postaw, nie wyłączając nawet wojny. Amnesty International w czasie wojny na Ukrainie domaga się aborcji dla kobiet w ciąży uciekających z Ukrainy na terytorium Polski. Te kobiety potrzebują pomocy w wychowaniu dziecka, nie ich zabijaniu. Wystosowaliśmy w ich obronie list do Premiera Polski.

Petycja

Coraz więcej samorządów otwiera drzwi i portfele dla skrajnie lewicowych aktywistów promujących ideologię gender. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał zarządzenie, w którym pod płaszczykiem równości wprowadza się cenzurę prywatnych opinii. Skierowaliśmy apel do Wojewody Mazowieckiego, aby unieważnił zideologizowany akt prawny.

Petycja

Europarlament stał się dla wielu polskich polityków miejscem do nieczystej gry politycznej, na czym cierpi Polska. Nasz kraj jest stale oczerniany przez posłów lewicowych i centrolewicowych. Sprzeciwiamy się oczernianiu Polski w Parlamencie Europejskim.

Petycja

Jedna z ekspertek Sprawy dla reportera w TVP zasugerowała, że matka chorującego 8-letniego syna wyrządziła mu krzywdę, dając mu życie. Zaapelowaliśmy do władz TVP o niezapraszanie w przyszłości kontrowersyjnej mecenas.

Petycja

Chrystianofobia jest coraz większym problemem w Polsce. Jednym z jej przejawów był wystawiany za publiczne pieniądze obrazoburczy spektakl „Radio Mariia”, w którym przedstawiona jest ateistyczna utopia, gdzie figurę Chrystusa wrzuca się do kosza a chrześcijanie są prześladowani. Wysłaliśmy w tej sprawie petycję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Petycja

Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w randze rzecznika prasowego jednego z instytutów uznał, że „płód nie jest człowiekiem”, a z nienarodzonych dzieci można robić „farsz do pierożków”. W petycji do władz UJ domagaliśmy się pociągnięcia autora tych słów do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dzięki naszej wspólnej interwencji władze Uniwersytetu zdecydowały się na rozwiązanie z nim umowy.

Petycja

Dr Wanda Półtawska to wybitna specjalistka w dziedzinie psychiatrii i nauk medycznych. Była również więźniarką niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Rada Miasta Krakowa chciała nadać jej honorowe obywatelstwo, jednak grupa radykałów z Platformy Obywatelskiej zakwestionowała jej kandydaturę ze względu na poglądy pro-life. Dzięki naszej petycji do krakowskich radnych obroniliśmy kandydaturę dr Półtawskiej, która ostatecznie odebrała zasłużone odznaczenie.

Petycja

Ponad 85 tysięcy osób opowiedziało się w obronie wolności słowa i ks. prof. Dariusza Oko, którego niemiecki wymiar sprawiedliwości chciał skazać na więzienie z powodu krytyki lobby homoseksualnego kryjącego przestępców pedofilskich w Kościele Katolickim. Wsparliśmy polskiego duchownego prawnie oraz przygotowaliśmy petycję, która osiągnęła sukces, a ks. prof. Oko może dalej głosić swoje poglądy.

Petycja

Św. Jan Paweł II to jedna z najwybitniejszych postaci w historii Polski. Niestety, w listopadzie 2020 roku, po opublikowaniu przez Stolicę Apostolską „Raportu na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”, pod adresem wybitnego Polaka wysuwane były zarzuty o tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród katolickich duchownych. Przedstawiciele niektórych środowisk domagali się odebrania św. Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatelstwa, a także zmianę nazw ulic, parków czy szkół, które zostały nadane na Jego cześć. Stanęliśmy w obronie Ojca Świętego, pod naszą petycją podpisało się ponad 33 tysiące osób, a Władze m.st. Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania oraz Łodzi nie uwzględniły postulatów lewicowych aktywistów.

Petycja

Przestrzeganie prawa powodem do utraty pracy? Taki los spotkał dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Prezydent Łodzi zdecydowała o odwołaniu dyrektora, który przestrzegał zakazu agitacji politycznej w szkole. Dzięki interwencji wielu środowisk, w tym naszego Instytutu, udało się przywrócić dyrektora na piastowane wcześniej stanowisko.

Petycja

Od ponad dekady ulicami Warszawy co roku przechodzi Marsz Niepodległości. Ten festiwal patriotyzmu jest od początku na celowniku lewicy oraz liberalnych mediów. Domagamy się od mediów rzetelnego pokazywania rzeczywistości. Patriotyzm to nie faszyzm, dlatego wstawiliśmy się za dobrym imieniem polskich patriotów.

Petycja

Promocja aborcji obok mycia rąk jako „samoopieki” – tak dziś wygląda WHO. Niestety Światowa Organizacja Zdrowia daje się poznać z coraz gorszej strony. Aby powstrzymać degradacje tej organizacji wystosowaliśmy apel polskiego premiera, aby nie realizować jej ideologicznych postulatów.

Petycja

Parlament Europejski uchwalił dokument mówiący o tzw. „prawach reprodukcyjnych i seksualnych”, w którym możemy przeczytać, że zabicie własnego potomstwa powinno być prawem człowieka. Głęboko się nie zgadzamy z degradacją idei praw człowieka.

Petycja

Proceder surogacji jest coraz popularniejszy na całym świecie. Handel ludźmi nie jest skutecznie zwalczany, dlatego nasz Instytut w szerokiej koalicji międzynarodowej interweniuje w tej sprawie na forum ONZ.

Petycja

Hiszpański oddział Instytutu Ordo Iuris protestuje przeciwko wywieszaniu flag LGBT na urzędach państwowych, co jest zabronione przez hiszpańską konstytucję. Kierujemy w tej sprawie petycję do samorządów i domagamy się przestrzegania krajowego prawa.

Petycja

Drastyczne podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotykają mieszkańców, pomijając podmioty odpowiadające za wprowadzanie do obrotu produktów generujących odpady. W sposób nieproporcjonalny ciężar utrzymania systemu dotknął rodziny wielodzietne oraz niepełnosprawnych.

Petycja

Wolność słowa to jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa, niestety nie w Wielkiej Brytanii. Redaktor Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany na lotnisku gdyż widniał na czarnej liście osób, które mają nieodpowiednie poglądy. Zaapelowaliśmy do ambasador Wielkiej Brytanii w sprawie R. Ziemkiewicza oraz innych osób, które ze względu na odmienny światopogląd mają zablokowaną drogę wjazdu do kraju.

Petycja

Coraz większy wpływ na nasze życie mają międzynarodowe korporacje. Wpływają one także na naszą wolność słowa. Facebook ocenzurował profil krakowskiego teologa i prolifera – dr. Bawera Aondo-Akkę. Uważamy, że nadszedł czas, aby poddać media społecznościowe regulacji, które nie pozwolą na cenzurę w sieci.

Petycja

150.000 Polaków podpisało się pod obywatelskim projektem inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem naszej petycji było wywarcie nacisku na Panią Marszałek Sejmu o jak najszybsze przeprowadzenie pierwszego czytania projektu ustawy o wypowiedzeniu przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęciu w jej miejsce Konwencji o Prawach Rodziny.

Petycja

Autor wielu obraźliwych wpisów i szkodliwych fakenewsów na temat Polski– Bartosz Staszewski – został stypendystą Fundacji Obamy. Zwróciliśmy się do przedstawicieli fundacji oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych o podjęcie konkretnych kroków w stosunku do człowieka, który występuje przeciwko Polsce, Unii Europejskiego i NATO oraz znieważa polskich żołnierzy ofiarnie służących swojej Ojczyźnie.

Petycja

Coraz częściej wykorzystywanym przez Komisję Europejską mechanizmem stała się zasada „pieniądze za praworządność”. Pod mglistym pojęciem praworządności kryją się jednak między innymi postulaty środowisk LGBT. Nie zgadzamy się na szantaż finansowy KE wobec Polski.

Petycja

Polską wstrząsnęła tragedia pana Sławomira, który został zagłodzony na śmierć w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy nie tylko nie chcieli kontynuować jego leczenia, ale także nie pozwolili na przetransportowanie go na leczenie do Polski. Zawnioskowaliśmy do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby wprowadzić systemowe rozwiązania prawne, które zapobiegną podobnym tragediom w przyszłości.

Petycja

Dostęp do pornografii w Internecie jest powszechny. Niestety również dzieci mogą z łatwością, często nieumyślnie, dostać się do świata, który wpływa negatywnie na ich zdrowie psychiczne. Przygotowaliśmy petycję, w której domagamy się wprowadzenia realnego ograniczenia dostępności do pornografii dla małoletnich.

Petycja

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku ochroną prawną zostały objęte niepełnosprawne, jeszcze nienarodzone dzieci. Mając na względzie szereg wyzwań przed którymi jednak stoją rodziny wychowujące takie dzieci, skierowaliśmy do Prezydenta Andrzeja Dudy list z prośbą o jak najszybsze podjęcie prac nad złożonymi przez nas propozycjami rozwiązań, które zapewnią tym rodzinom konkretną pomoc oraz uproszczą i odbiurokratyzują procedury adopcyjne.

Petycja

20 tysięcy osób poparło naszą petycję do Premiera Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o jak najszybsze umożliwienie przekazania naszego rodaka, pana Sławomira do Polski, gdzie mogła zostać podjęta próba ratowania jego życia. 6 listopada 2020 roku Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii doznał zatrzymania pracy serca, w wyniku czego, zdaniem pracowników szpitala w Plymouth, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu, po czym został skazany przez brytyjskich lekarzy na śmierć głodową.